Dotacja

Umowa na dofinansowanie projektu w ramach dofinansowania 3.4

. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 206 660,16 zł zgodnie z umową nr POIR.03.04.00-14-0222/20-00.

Okres kwalifikalności wydatków
Projekcie rozpoczyna się 2020-07-01 i kończy w dniu 2020-09-30.

Uzyskana pomoc stanowi dotację na kapitał obrotowy dla P.H.Z. RENEX Sp. z o.o.
Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup towarów handlowych. Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje COVID-19.